Chào mừng bạn đến với website Mozavn.com.  Trang này mô tả các điều kiện và quy định về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
1. Dịch vụ
– Mozavn.com cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực: thiết kế đồ họa, thiết kế website, marketing,…
– Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao nhất và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
2. Thanh toán
– Các dịch vụ trên Mozavn.com có thể yêu cầu thanh toán phí sử dụng. Thông tin về giá cả và phương thức thanh toán sẽ được hiển thị rõ ràng trước khi bạn thực hiện thanh toán.
– Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin thanh toán của bạn và sử dụng các phương thức thanh toán an toàn và đáng tin cậy.
3. Sử dụng dịch vụ
– Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Dịch vụ này.
– Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm các quyền của người khác.
– Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc hủy bỏ dịch vụ của bất kỳ ai vi phạm các điều khoản và điều kiện này.
4. Sửa đổi dịch vụ
– Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cải tiến các dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
– Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của họ.
5. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]
Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã nêu trên.