Chào mừng bạn đến với Mozavn.com. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định bảo mật hiện hành. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.
1. Thu thập thông tin cá nhân:
Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến với chúng tôi. Ngoài ra, khi cần thiết, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
2. Sử dụng thông tin cá nhân:
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để liên lạc với bạn đối với các thông báo quan trọng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc để gửi thông tin tiếp thị và quảng cáo, miễn là bạn đã đồng ý nhận thông tin này.
3. Bảo mật thông tin cá nhân:
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo rằng thông tin của bạn không bị mất, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có hình thức truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào trên internet là hoàn toàn an toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo đảm rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ hoàn toàn an toàn.
4. Chia sẻ thông tin cá nhân:
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ các luật pháp hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi hoặc của người khác.
5. Quyền lợi và lựa chọn của bạn:
Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở phần cuối của chính sách này.
6. Thay đổi chính sách bảo mật:
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và bạn nên xem lại chính sách bảo mật này định kỳ để hiểu các thay đổi.
7. Liên hệ:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email
Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày: 01/01/2024.